den sjukbyggnadssyndrom (SEE) uppstår främst som följd av luftföroreningar som cirkulerar i anläggningarna. Detta beror på en summa faktorer som molar miljön, vilket orsakar obehag hos de mest utsatta människorna. Vissa av dem är relaterade till material som används för konstruktion, andra till hygien och kan till och med härledas från de förhållanden som upplevs i miljön.

De viktigaste agenterna orsakar denna förorening och därför orsaker till sjukbyggnadssyndrom De är:

  • kemiska: som koldioxid som vi utvisar när vi andas, flyktiga organiska föreningar eller damm.
  • biologisk: främst bakterier, svampar och kvalster närvarande i byggnadens ventilationssystem.
  • fysisk: till exempel dålig eller överdriven belysning, buller, vibrationer, fuktighet, dålig ergonomi på arbetsutrustningen, obehagliga lukt eller variationer i temperatur.
  • psykosocial: I de byggnader som är avsedda att fungera påverkar aspekter relaterade till arbetsdagens organisation också, det egna arbetet som personalen gör eller relationerna med kamraterna.

Enligt hälso- myndigheterna bedöms att cirka en av tre moderna byggnader kan påverkas av ESS.

Orsaker till första världskriget (Oktober 2019).