Endast 25% av befolkningen infekterad med ilska utvecklar sjukdomen och för att detta ska ske måste det finnas en serie predisponeringsfaktorer. Några av de viktigaste är:

  • undernäring: eftersom försvaret i immunsystemet minskar med en dålig diet. Dessutom är kolera oftare på platser där befolkningen inte har möjlighet att ha tillräcklig näring och där hygienförhållandena är extremt osäkra.
  • Minskad magsyra (hypoklorid) eller total brist på detta (akloridia): När bakterierna tas in dör det vanligtvis i magsyran. Om det är minskat eller frånvarande, är bakterierna mycket mer benägna att nå tarmarna och producera dess toxiska effekter på den.
  • Exponering för bakterier hemma eller i andra miljöer av ämnets miljö, till exempel sin arbetsplats.
  • Immunsystemet komprometteras på grund av viss sjukdom eller behandling.
  • Blod av grupp 0: Av orsaker som inte är helt uppfattade har en person med blodgrupp 0 dubbelt risken att utveckla sjukdomen om den är infekterad med kolera.

The Story of Cholera (Oktober 2019).