Minska konsumtion av kött cirka 30% skulle gynna miljön eftersom det skulle bidra till att minska koldioxidutsläppen (koldioxid), förutom att förbättra hälsan hos människor som innehåller denna mat i kosten, oftare än rekommenderad.

Resultaten av en studie som har publicerats i The Lancet De varnar för att även om vi lyckas minska det nuvarande beroendet av fossila bränslen (olja, kol och naturgas), skulle denna åtgärd inte räcka för att minimera koldioxidutsläppen till atmosfären.

Om vi ​​däremot lägger till en minskning på cirka en tredjedel i boskapsindustrin och konsumtionen av köttprodukter, skulle befolkningens hälsa förbättras och utsläppen minskas.

Data som erhållits från FAO (FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation) visar att köttproduktionen svarar för cirka 18% av utsläppen av växthusgaser.

Forskare förklarar att det är viktigt att upprätta en global strategi för att få maximala fördelar från begränsningen av produktion och konsumtion av kött, och att för närvarande skulle klimatfördelarna erhållas i länder med högsta produktionsnivåer .

SCP-3787 The Horse Meme | Object Class Archon | animal / hostile scp - Eastside Show (Oktober 2019).