Patienter med förmaksflimmer De har en mycket oregelbunden puls och vanligtvis snabbare än normalt. Detta resultat kan göra att läkaren misstänker förekomsten av denna sjukdom. Misstanke kan lätt bekräftas med a elektrokardiogram, vilket är ett test som upptäcker hjärtans elektriska aktivitet och registrerar det i form av vågor på ett grafpapper. I fallet med förmaksflimmer är vågorna som motsvarar sammandragningen av atrierna frånvarande.

Atrial fibrillering kan också diagnostiseras med hjälp av a hjärt ultraljud (ekokardiogram). Detta test möjliggör att påvisa avsaknaden av effektiva sammandragningar av hjärtatrierna.

Efter diagnosen förmaksflimmer utförs vissa tester för att bestämma orsaken:

  • Ett ekkokardiogram utförs vanligtvis för att bestämma ett eventuellt hjärtärt ursprung av förmaksfibrillering, såsom hjärtklappstörningar, hjärtsvikt, perikardit etc.
  • Förekomsten av hypertyreoidism studeras genom att mäta nivåerna av sköldkörtelhormon i blodet.
  • Om sömnstörningar, lungemboli, COPD eller andra extrakardiella orsaker till sjukdomen misstänks, görs motsvarande tester för diagnos.

Förmaksflimmer och förebyggande Stroke behandling (Oktober 2019).