Det första som skiljer sig är kleptomanien av liknande beteenden som inte styrs av psykisk sjukdom. inte betraktas som kleptomani som agerande av stöld:

  • Förpliktigad till målet om personlig anrikning eller för att tillgodose ett behov.
  • Normalt planerad.
  • Utan att ledas av en oremediabel impuls.
  • Ingen ånger för den handling som begåtts.

På samma sätt måste kleptomanier differentieras från andra störningar som leder till olämpliga beteenden som kan leda till sporadiska handlingar av stöld, som i fallet med antisocial störning, vars mål inte är så mycket anrikning eller till och med släppa på beroendeframkallande impulser utan snarare att uttrycka sig mot dem. andra hans ilska och frustration, egenskaper av hans personlighet.

Kleptomani uppträder ofta tillsammans med andra störningar, antingen humör eller ätande beteende, vilket gör det mer komplicerat att upprätta en klar diagnos och hindra de förväntade resultaten av behandlingen. Helst kan de drabbade prata om problemet med en specialist i psykologi för att bestämma huruvida klptomani eller ej.

Bipolar disorder (depression & mania) - causes, symptoms, treatment & pathology (September 2019).