En studie som har analyserat de rök som genereras vid tillagning med vegetabiliska oljor, såsom sojabönor, safflor, rapsolja och svamp, har upptäckt potentiellt skadliga polycykliska kolväten (PAH), heterocykliska aminer och högre och mutagena aldehyder, tillsammans med de fina och ultrafina partiklarna. Det är emellertid inte klart om energikällan eller typen av fett som används för matlagning påverkar rökens innehåll.

För att genomföra studien, publicerad i Arbets- och miljömedicin, forskare vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim, stekt i 15 minuter med gas eller elugnar, 17 köttstycken som väger ca 400 gram, med margarin eller två olika märken olja av soja.

Arbetarnas författare mätt mängd PAH, aldehyder och totalt partikelformigt material i köket. Naphthalen, en förbjuden komponent som innehöll traditionell antifouling, var den enda HAP-detekterade och varierade från 0,15 till 0,27 g / m3 i luft i 16 av de 17 köttproverna. De högsta nivåerna uppstod när den stektes med margarin i gashällen.

Högre aldehyder framställdes genom stekning av alla prover och mutagena aldehyder i de flesta av dem. Globala nivåer varierade från odetekterbara 61,80 ug / m3 i luften till de högsta nivåerna som upptäcktes vid stekning i gasbrännaren, oavsett vilken typ av fett som användes.

Det högsta antalet ultrafina partiklar när stekning i gasbrännaren var betydligt högre än den som producerades genom matlagning med el. Storleken på partiklarna som genererades med gasen var 40 till 60 nm jämfört med 80 till 100 nm elektricitet. Ultrafina partiklar absorberas snabbare av lungorna.

Sammanfattningsvis noteras att nivåerna av PAH och partikelämnen som upptäckts låg under de accepterade säkerhetsgränserna. Det finns emellertid fortfarande inget fastställt tröskelvärde för andra skadliga komponenter som härrör från kokningsdamm, och med användning av gas ökar exponeringen för dem.

Hur man rengör en spishäll / induktionshäll / induktionsspis (Oktober 2019).