En studie vars resultat har publicerats i tidningen American Journal of Clinical Nutrition, visar att män och kvinnor, från 70 år, som dricker mellan två och tre koppar grönt te dagligen, är nästan 50% mindre benägna att drabbas av depression.

Dr Kaijun Niu, från Tohoku University School och några av hans lagkamrater, studerade 1 058 friska män och kvinnor, varav några (cirka 34% av männen och 39% av kvinnorna) hade symptom på depression.

488 deltagare tog fyra eller fler koppar grönt te om dagen, 284 tog två till tre koppar om dagen och resten av deltagarna tog bara en eller mindre. Forskarna observerade hur de deltagare som hade konsumerat mer grönt te hade lindring av symptomen på depression och kontrollerade att detta inte hänför sig till andra parametrar såsom medicinsk historia, användning av antidepressiva medel, kön, diet eller ekonomisk status.

Bland komponenterna i grönt te kallas en aminosyra L-teanin, som har lugnande egenskaper och orsakar en känsla av avslappning i hjärnan, vilket kan förklara de fördelar som beskrivs i studien.

Why our screens make us less happy | Adam Alter (Oktober 2019).