Men vi bevarar oss själva, tidens gång är ojämn och begränsar våra fysiska och mentala fakulteter ibland. Inför denna verklighet som vi alla står emot måste vi vara medvetna om våra begränsningar när de utför vissa aktiviteter och, om nödvändigt, sluta utföra dem. En av dem är hur mycket det gör ont på det leda.

Fram till den tiden kan du naturligtvis fortsätta njuta av vägen, men om du är en av de äldre vuxna som kommer bakom ratten bör du vidta försiktighetsåtgärder för din säkerhet och för andra.

Varje gång vi lever mer och vår hälsa är mer longeva, men fortfarande åldringsprocessen försämras oremediably vår rörlighet, sinnen eller förmåga att tänka. När en major står inför vägen överskrider minskningen av hans körförmåga sig till en lägre synskärpa för att se signalerna, minskningen av slingor när du måste utföra en manövrering snabbt, fel vid beräkningen av fordonets stoppavstånd eller svårigheter att parkera genom att behöva titta tillbaka.

Till allt detta läggs till utseenden av sjukdomar eller kroniska sjukdomar som är typiska för avancerade åldrar, vilket också kräver a medicinering vilket kan leda till negativa biverkningar vid körning. Hypertoni, reumatiska sjukdomar, grå starr, diabetes eller hjärt- och kärlproblem är några av de frekventa patologierna i denna befolkningsgrupp, vars behandling eller symtom kan försämra deras förmåga att köra bil. Så, om det är ditt fall, kom ihåg det innan du tar bilen.

HUR ÅLDERN PÅVERKAR KROPPEN (Oktober 2019).