Enligt data från en studie utförd av forskare från Centrum för forskning om medfödda anomalier (CIAC) hos Carlos III Health Institute (ISCIII) rekommenderas män en Dagligt intag av små mängder folsyra, tillsammans med övergivande av tobak, minst tre månader före befruktning.

En studie vars resultat publiceras i tidskriften Journal of Medical Genetics, visar att förebyggandet att ha ett friskt barn är ansvaret för både fadern och modern, om båda föräldrarna konsumerar tillräckligt med folsyra, risk för att barnet lider av medfödda defekter.

I uppsatsen studeras epigenetiska mekanismer som uppstår från befruktning till embryonal och fosterutveckling och som reglerar transkription och translation av gener, vilka inte beror på den primära DNA-sekvensen.

Direktören för CIAC-ISCIII, Dr María Luisa Martínez Frías, tillsammans med de andra författarna av studien, upprätta en serie rekommendationer som ska följas för både män och kvinnor före graviditeten:

  • Ät 0,4 mg folsyra dagligen.
  • Följ en balanserad och hälsosam diet.
  • Rök inte
  • Drick inte alkohol.
  • Ta inte medicin utan att först rådgöra med en läkare.
  • Följ reglerna för förebyggande av yrkesrisker, speciellt för kemiska produkter, eftersom de flesta är utvisade i vätskan, så det kan förorena kvinnor.

Denna serie av råd bör följas av kvinnan lika under graviditeten.

Koffein skadar fostret mer än man tidigare trott (Oktober 2019).