Uttrycket och regleringen av känslor är en del av en inlärningsprocess som sker under hela barnets utveckling. Hjälp barn till Lär dig att identifiera sina känslor och andras känslor Det är en grundläggande uppgift som föräldrar kan utföra för att förhindra fall av sekundär alexitymi. För detta är det viktigt att låta barnet uttrycka sina känslor så att vi senare lär dem att reglera dem. För att uppnå detta måste den kommunikativa stilen mellan barnet och föräldrarna vara direkt och uttrycka alltid respekten för barnets emotionella tillstånd i kombination med tydliga utbildningsriktlinjer som hjälper honom att hantera det.

För att förbättra känslomässig utbildning hos barn kan föräldrar hjälpa sig med redan förberedda material där de lär sig att uttrycka och reglera olika känslor i ett spelformat. Exempel på dessa är "The Bingo of Emotions" eller "Rabid Animals", från TEA Publishing House. Berättelserna och metaforerna är också utmärkta redskap som hjälper de små att förstå sina känslor på fantasin.

Vi måste också komma ihåg att föräldrar är de viktigaste modellerna av kärlek för barn. Vi kan inte förvänta oss ett barn att uttrycka sina känslor om vi inte gör det själva. Föräldrar som gömmer sina känslor lär sina barn att undertrycka dem. Därför är det lämpligt att i familjemiljön finns ett uttryck för öppen och tillfredsställande tillgivenhet.

Förebyggande av skador del 1 (November 2019).