Världshälsoorganisationen (WHO) har varnat för att stillesittande livsstil ökar över hela världen och har redan blivit den fjärde riskfaktorn för global dödlighet. För att bekämpa denna situation har WHO utvecklat nya rekommendationer om fysisk aktivitet för att förbättra hälsan och att alla åldersgrupper vet hur mycket motion de behöver göra.

Dessa riktlinjer, anpassade till åldersgrupper från fem till 17 år, från 18 till 64 år och 65 år och äldre, ger råd om frekvens, längd, intensitet och typ av lämplig träning. för varje individ.

För barn och ungdomar omfattar den fysiska aktivitet som rekommenderas av WHO spel, sport, transport, läxa, fritidsaktiviteter, fysisk utbildning eller planerade övningar som ska genomföras i familjemiljön, i skolan och i övriga samhällen.

Målet är att förbättra fysisk kondition, både kardiovaskulär och muskulär, benhälsa och kardiovaskulära och metaboliska biomarkörer. För att göra detta måste barn och ungdomar mellan fem och 17 år utföra "minst 60 minuters medelvärde för intensiv daglig fysisk aktivitet". "Att träna i mer än 60 minuter ger ytterligare hälsofördelar," sa han från WHO. "Det mesta av denna dagliga övning ska vara aerob. Men aktiviteter med större intensitet, inklusive de som förstärker muskler och ben, bör också utföras minst tre gånger i veckan, säger de.

För vuxna mellan 18 och 64 år föreslår de förverkligandet av fysiska aktiviteter som inkluderar motion under fritid, promenader eller cykling, träning hemma, spel, sport och planerad träning. Allt detta kan sättas i bruk "i samband med dagliga aktiviteter, i familjemiljö och i samhällsaktiviteter". Denna grupp måste utföra "minst 150 minuter med måttlig till intensiv aerob aktivitet under veckan eller minst 75 minuter med intensiv aerob träning varje vecka eller en motsvarande kombination av aktivitet av båda intensiteterna."

För att uppnå "ytterligare fördelar i hälsa" borde vuxna öka sin tid till måttlig träning med 300 minuter per vecka eller spendera 150 minuter per vecka i intensiv aerob träning. Övning för att stärka musklerna bör göras "två eller flera dagar per vecka."

För gruppen på 65 år eller äldre föreslår WHO att man utför samma träning som resten av vuxna. De rekommenderas att utföra "minst 150 minuter med måttlig till intensiv aerob träning varje vecka eller minst 75 minuter av intensiv veckoaktivitet eller en kombination av båda rytmerna." Övningen måste ske med intervaller på "minst 10 minuter".

För att uppnå ytterligare fördelar måste de öka sin måttliga fysiska aktivitet till 300 minuter per vecka eller ägna 150 minuter per vecka till intensiv fysisk aktivitet eller en kombinerad motsvarande måttlig och intensiv träning. "Äldre människor med rörlighetsproblem måste träna sig för att stanna och förhindra faller tre eller flera dagar i veckan. Verksamheten att stärka musklerna bör göras två eller flera dagar i veckan, säger de från WHO.

EUROPA PRESS