den torra ögonsymtom De är mycket variabla, och varje patient beskriver vanligtvis dem på ett annat sätt. Bland de vanligaste kliniska manifestationerna är följande:

  • Okulär torrhet: Det är förmodligen det vanligaste symptomet på denna sjukdom. Underskottet av tåransekretion orsakar obehag vid blinkning, tillsammans med känslan av främmande kropp och en gritty känsla i ögonen. Dessa symtom uppträder mestadels på morgonen vid vakning och åtföljs av svårighet att öppna ögonen, vilket orsakar stort obehag hos patienten. Dessutom kan de förvärras när miljöfaktorer främjar större torra ögon (överdriven luftkonditionering, hög miljöförorening ...).
  • Rödhet, klåda och ögon klåda, sekundär irritationen orsakad av ögonlockens gnidning med hornhinnan och konjunktiva.
  • Överdriven riva: Även om det verkar paradoxalt är ett av de mest typiska symptom på torra ögonsyndrom överdriven riva. På grund av minskningen i basaltranssekretionen är okulärytan inte väl smurt, så att ögonlockets gnidning med hornhinnan och konjunktivet ger mikroerosioner som gynnar en kontinuerlig rivning.
  • Ökad okulär känslighet för ljus (Fotofobi).
  • Suddig syn och ögonmattning.

Torra ögon-syndromet: Hur man bekämpar det naturligt (Oktober 2019).