Bland de klagomål som oftast uppenbarar de personer som kommer till det medicinska samrådet av denna anledning kan framhävas följande tecken på dystymi:

 • Deprimerad eller irriterad stämning (för barn och ungdomar).
 • Förlust av intressen i saker som en gång var trevliga.
 • Skuldkänslor, sänka dig själv.
 • Uppfattning om sig själv som "ledsen" eller "avskräckt".
 • Persistens av detta tillstånd under lång tid (minst ett år när det gäller barn och ungdomar och två år när det gäller en vuxen).

För att göra diagnosen måste man, förutom att ta hänsyn till intervjun där patienten hänvisar till ovanstående, också undersöka närvaron av två eller flera av följande. symtom på dystymi:

 • Förändringar av aptit (kan förekomma i överskott eller defekt).
 • Brist på energi och trötthet.
 • Lågt självkänsla
 • Svårighetsfokusering (även när det gäller lekfulla aktiviteter som att läsa en bok eller titta på en film) och fatta beslut.
 • Känsla av hopplöshet och brist på hopp.
 • Pessimism.
 • Irritabel humör.
 • Förändringar av sömn (som, som händer med aptit, kan förekomma i överskott eller i defekt).
 • Förmåga att somatisera och lider av huvudvärk och obehörig trötthet.
 • Undvik relationer och sociala aktiviteter.
 • Lågskola eller arbetsprestation.
 • Kroniska och ihärdiga symtom, mildare än depression, även om deras intensitet också kan variera över tiden.

Komikern Johan Rheborg om sin depression: ”Jag skäms inte men det är svårt att - Nyhetsmorgon (TV4) (November 2019).