Ett nytt vaccin, som fortfarande finns i försöksfasen, har visat sig vara effektivt mot respiratorisk syncytialvirus (RSV), en av de främsta orsakerna till sjukdom och sjukhusupptagning hos barn under fem år, vilket också orsakar bronkiolit och lunginflammation hos barn under ett år.

Experter uppskattar att RSV är orsaken till dödsfallet på cirka 7% av barnen mellan ett och tolv månader döda över hela världen. Dessutom attackerar RSV-infektion särskilt personer över 65 år, och alla med nedsatt immunförsvar.

Det nya vaccinet har kunnat stimulera produktionen av höga halter av RSV-specifika antikroppar i möss och rhesusmakar

Vaccinationskampanjer har lyckats kontrollera många sjukdomar som uppträder under barndomen, men forskare kunde inte hitta en adekvat profylax mot RSV.

Det nya vaccinet, som har utvecklats i USA av forskare vid National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), har testats i möss och rhesusmakar, där det har stimulerat produktionen av höga nivåer av specifika RSV-antikroppar, enligt de uppgifter som tidningen har publicerat Science.

Anthony S. Fauci, direktör för NIAID, har förklarat att detta experimentella vaccin, förutom att visa en stor RSV-neutraliserande aktivitet hos de djur som läkemedlet har administrerats, presenterar strukturell information om utformningen av vacciner, vilket kan vara Använd för att bekämpa andra virala patologier, inklusive HIV.

Behandla din hosta, allergi eller influensa med lök (Oktober 2019).