den skarlet feber Det är en typisk barndomsinfektion, särskilt hos barn över sex års ålder, som produceras av en bakterie som kallas streptokocker, särskilt grupp A-beta-hemolytisk streptokock (SBHA) jag estreptotoco pyogenes. Detta bakterie ger vanligtvis tonsillit (infektion i halsen) hos barn, men vissa typer producerar också ett ämne (kallas Erytrogentoxin), som när de passerar till blodet ger upphov till de kliniska tecknen på skarlettfeber.

Streptokocker A är den vanligaste orsaken till tonsillit hos barn (typiskt angina med pus), men det betyder inte att alla barn med angina kommer att ha skarlag feber. För det första producerar inte alla typer av streptokocker toxinet och dessutom är inte alla barn känsliga för det.

Scarlet feber är inte en forntida sjukdom; det har alltid funnits fall och det finns fortfarande fall och deras diagnos är mycket frekvent i de pediatriska akutavdelningarna på något sjukhus. Det som har förändrats är dess behandling, eftersom det för närvarande finns ett brett spektrum av antibiotika som, när de administreras tidigt, saktar sjukdomsprogressionen. I den före antibiotiska eran kan det vara en potentiellt allvarlig sjukdom, som visat i vissa filmer, men idag behandlas de med samma antibiotikum som tonsillit, oralt och utan att behöva inträda sjukhus.

Vad är Joels grej (Oktober 2019).