Det rekommenderas att göra en ELISA i alla situationer där du vill upptäcka antigener vars existens kan vara avgörande för en diagnos eller att dra slutsatser i en vetenskaplig studie. Några av de vanligaste situationerna där ELISA används är:

  • HIV-diagnos: är det första testet som görs för att utesluta en HIV-infektion. Det är ett mycket känsligt test, så det upptäcker praktiskt taget alla fall. Det kan emellertid ge falska positiva, så det är vanligtvis upprepade gånger en ELISA och bekräftad med a Western blot.
  • Detektion av antikroppar mot mikroorganismer: Ibland kan antigenet som studeras vara en annan antikropp. Denna situation uppstår till exempel vid identifiering av antikroppar mot tuberkulosbacillus, bland andra.
  • Diagnos av hepatit B: Som med HIV kan hepatit B-viruset lätt igenkännas av en blod-ELISA.
  • Detektion av bakterier i avföring: vissa virus kan upptäckas i avföringen när de orsakar diarré De vanligaste är rotavirus. Ibland upptäckes inte själva bakterien, men gifter som produceras av det kan identifieras, vilket är fallet med E. coli
  • Detektion av antigener i urinen: Det är ett mycket användbart och enkelt test för att identifiera bakterier som orsakar lunginflammation. Vid respiratoriska infektioner passerar bakterier in i blodet och därifrån in i urinen, så att antigener lätt kan identifieras med en ELISA, som direkt leder antibiotikabehandlingen.

PLÖTZLICH SCHMECKTE DAS HOTEL- TRINKWASSER KOMISCH ... (ELISA LAM)#MysteryMonday |socills (November 2019).